Kan Lise og Lene fri oss fra helsebyråkratiet?

K
Kan Lise og Lene redde Helse-Norge?
Kan Lise og Lene redde Helse-Norge?

I løpet av ett år klarte Lise og Lene å starte Helsepartiet. Deres fremste mål er at pasientene ikke lenger skal ofres på byråkratiets alter.  De vil fjerne dagens byråkratiske foretaksmodell. Skremmer dette byråkratene eller er det andre grunner til at de nå har «observatører» på Helsepartiets debattmøter?

I løpet av sine to år har Helsepartiet med leder Lise Askvik og nestleder Lene Haug i spissen markert seg skikkelig i det politiske landskapet.  De har tatt opp kampen for pasientenes rettigheter og langet ut mot helsebyråkratiet med storslegge.   Ikke minst har de kastet seg inn i kampen for å bevare Ullevål og stoppe den rådyre sykehusgiganten på Gaustad.

Og Helsepartiets budskap er klart:

  • Vi vil stoppe kuttene i tjenestene til innbyggerne, men kutte i byråkratiet.
  • Vi vil snu pyramiden og fjerne det toppstyrte byråkratiet som bare vokser og vokser.
  • Pasienter, pårørende og helseansatte skal være på toppen av pyramiden. 

Folkemøter

De to energiske partitoppene har siste høst stått i spissen for et maratonløp av folkemøter.  De har reist rundt i landet for blant annet å advare om at nedleggelse av Ullevål og satsing på Gaustad-prosjektet vil bli et pengesluk uten like og medføre at andre regioner kan gå glipp av planlagte investeringer.

Folkemøtene har vært en vekker for lokalbefolkningen og har fått mange til å forstå hva som egentlig foregår i det byråkratiske Helse-Norge.  Misnøyen med byråkratiets makt bare øker.  Men lar byråkrati-toppene seg skremme av Lise og Lene?

Vi vet ikke. Vi lurer nå faktisk på om byråkratiet kan la seg skremme av Helsepartiet. For hvorfor skulle de ellers sende en «observatør» til møtene om partiets SYSTEMDEBATT?  

Sammen med Helsetjenesteaksjonen har Helsepartiet startet en systemdebatt hvor de setter søkelyset på alternative modeller til dagens meget byråkratiske foretaksmodell. 

Skremte byråkrater?

På siste møte i denne debattserien den 28. mars «Finnes alternativer til foretaksmodellen?» kunne Lise og Lene peke ut en av «observatør» som de kjente igjen fra tidligere møter.

– Noen vil tydeligvis vite hva vi holder på med og hva som blir diskutert.  Men i og med at vi «streamer» alle foredragene og hele diskusjonen på våre møter, kunne de selvsagt bare gått inn på vår hjemmeside og funnet ut hva som blir sagt, sier Lise muntert og synes jo det hele er litt spesielt for norske forhold.

– Vet dere hvem som sender observatør?

– Nei, det vet vi vel egentlig ikke.  Men vi lurer selvsagt på hva man egentlig er ute etter.  Vi tror det kanskje kan være fordi vi faktisk er det første partiet her i landet som setter fokus på en grundig debatt om reelle alternativer til dagens foretaksmodell. 

– Jeg tror byråkrati-toppene nå skjønner at vi mener alvor.  De skjønner at vi vil ha vekk foretaksmodellen som de nå lenge har skodd seg på. De vet at vi vil ha en annen modell som kutter byråkratiet fremfor å kutte pasientbehandling, avslutter partileder, Lise Askvik, og understreker at pasientbehandling er og må være selve berettigelsen for helsevesenet.

Skriv en kommentar

 

Kategorier

Arkiv

Siste innlegg

Arkiv

Kategorier