LHL-oppgjør med dagens helsevesen

L
(Faksimile Aftenposten)
Frode Jahren: – Våre medlemmer og andre pasienter trenger et bedre tilbud enn det offentlige helsevesenet gir (Faksimile Aftenposten)

LHL og Vertikal Helse blir nå Norges største private kjøper av helsetjenester, med til sammen 208 000 medlemmer. Dette bør åpne for en bred debatt om en fornyelse og modernisering av hele vårt helseforsikringssystem.

– Dette oppkjøpet er et oppgjør med dagens helsevesen, sier Frode Jahren, generalsekretær i Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) da han annonserte at landsforeningen kjøper Vertikal Helse. (Aftenposten 15.4.2016)

– Våre medlemmer og andre pasienter trenger et bedre tilbud enn det offentlige helsevesenet gir. Dette oppkjøpet medfører at en pasientorganisasjon for første gang tar ansvar for hele pasientreisen, sier Jahren og viser til at LHLs hovedstyre besluttet å kjøpe alle aksjene i Vertikal Helse for 395,7 millioner kroner på sitt styremøte den 14. april i år.

– Dagens helsevesen er kompleks og vanskelig å orientere seg i. Mange pasienter blir maktesløse og opplever lang ventetid. De føler seg ikke sett og verdsatt. Det ønsker vi å ta et oppgjør med. Pasienter som tegner helseforsikring møter et annet tilbud. Nå har de både LHL og Vertikal Helse som veiledere. Det gir pasientene makt, mener Jahren.

Nye løsninger

LHL viser at det er mulig å gå helt nye veier for å sikre pasientene et bedre helsevesen ved å bryte opp det offentlige forsikringsmonopolet.

Dette er et viktig skritt på veien mot en overgang til en mer pasientvennlige europeiske helseforsikringsmodellen, nemlig «Bismarck-modellen». Den har vist seg å være langt mer pasientvennlig og effektiv enn den offentlig styrte «Beveridgemodellen» som ble innført i England etter krigen og som også benyttes i de nordiske landene.

Så langt har ingen helseminister her i landet en gang luftet tanken om å oppheve det offentlige helseforsikringsmonopolet. Heller ikke en FrP-Høyre-regjering – som i følge helseminister Bent Høie er opptatt av nye løsninger – har vurdert en mer bærekraftig, konkurransedyktig og pasientvennlig helseforsikringsmodell.

LHL viser vei

Men når nå en av landets største pasientorganisasjoner som LHL kjøper opp et av våre store helseforsikringsselskaper, burde det åpne for en bred debatt om en fornyelse og modernisering av vårt helseforsikringssystem.

Det vi sårt trenger er et system som kan sikre pasientenes rett til å disponere sin egen helseforsikring. Det vi i første omgang bør oppmuntre til er en fordomsfri debatt om en ny modell.

Det hadde vært ønskelig om vår helseminister nedsatte et utvalg for å se på en slik mulighet. Men dersom han skulle komme på slike tanker, ville det være fånyttes om han benytter sine «mosegrodde» og politisk korrekte forvaltningsbyråkrater til å utrede en ny modell.

Så langt har Høyres helseminister dessverre mer vært en garantist for «status quo» enn fornyende. Ønsker han imidlertid å se på en ny helseforsikringsmodell, må han sørge for at det hele ses på med nye øyne, ny kunnskap og nye erfaringer

Nye øyne

Det finnes nok av slik ekspertise både i og utenfor landet. Det er også land vi kan sammenligne oss med og lære av. I følge European Health Consumer Index (EHCI), er Nederland det landet som skårer best på helse av alle europeiske land.

– Nederland har vært uslåelig i våre årlige sammenligninger nesten uansett hvilket sykehus- eller diagnoseområde som måles, sier EHCI-sjefen Arne Bjørnberg. (Les mer her)

Dette skyldes for det første at Nederland benytter «Bismarck-modellen» og at de i 2006 innførte en helsereform med en allmenn obligatorisk sykeforsikring, som drives av 6 konkurrerende private helseforsikringsselskaper.

To forsikringsmodeller

I Europa finnes to hovedtyper av offentlig finansiert helsevesen. Det ene er Beveridge-systemet som ble innført av og oppkalt etter helseminister Beveridge i Attlees regjering som innførte et offentlig finansiert helsevesen ”National Health Service” i Storbritannia etter andre verdenskrig.

Det andre er ”Bismarck-systemet” som bygger på et helseforsikringsystem inspirert av det systemet som allerede fantes i Preussen og Sachsen på 1840-tallet og som så innførtes i hele Tyskland av Rikskansler Otto von Bismarck i 1883. Systemet omfatter uavhengige ”Krankenkassen” som utbetaler sykeforsikring til tilknyttede helseleverandører.

Vertikal Helse

Vertikal Helse er en medisinsk kompetansebedrift som leverer medisinsk rådgivning og veiledning til sine medlemmer, og som er Norges ledende leverandør av helseforsikring med en markedsandel på 33 prosent, gjennom sin partner Codan Forsikring.

LHL og Vertikal Helse blir nå Norges største private kjøper av helsetjenester, med LHLs 48.000 medlemmer og Vertikal Helses 160.000 medlemmer.

Fra før eier LHL en rekke klinikker. De skal også åpne nytt sykehus på Gardermoen i 2018.

1 kommentar

 

  • For å være alvorlig syk/kronisk syk i Norge får jeg ofte en følelse av at det offentlige helsevesenet krever en jernhelse for å nå frem.
    Noen med innflytelse og makt må snart evne å se at de offentlige helsevesenet slik det er organisert i dag, og slik det organiserer seg mot fremtiden, kjører på en umerket motorvei mot stupet og full kollaps.
    Mediene ser heller ikke til å ha kunnskap nok for å gripe fatt i organiseringen av dagens helsevesen, derfor får de styrende fortsette sin ferd mot stupet uten at motkrefter for komme til.
    Norsk helsevesen er i dag en kamp for å nå frem, der det ofte er for sent når man er fremme…

Kategorier

Arkiv

Siste innlegg

Arkiv

Kategorier