TagLegeforeningen

Legeforeningen bør utrede AS-modellen

L
Jon Helle, Jon Magnussen og Christer Mjåset (Foto: Legeforeningen.no)

Det er prisverdig at Legeforeningen nå går i bresjen for å få utredet alternativer til helseforetaksmodellen. Men det er synd at utredningen begrenses til de fire alternativene ”Magnussen-utvalget” la frem på Legeforeningens landsstyremøte 26. mai. Disse er intet annet enn variasjoner av dagens styringsmodell og vil snarere gi ledersjiktet åpning for mere administrasjonsvekst enn mere...

Vi trenger ”heltidsspesialisten”

V
Produktivitetskommisjonen

Hovedproblemet i spesialist-helsetjenesten er skjevfordelingen mellom spesialister i og utenfor sykehus.  Vi trenger en ny helsemodell basert på færre sykehusspesialister og flere ”heltidsspesialister” i moderne praksisklinikker som kan gi oss en køfri leveranse av polikliniske og dagkirurgiske spesialist-helsetjenester. Legeforeningens president, Hege Gjessing, viderefører myten om legemangel i...

Poliklinikkene bør privatiseres

P
Hans-Petter Aarseth, tidligere president i Den norske legeforening og direktør i divisjon for spesialisthelsetjenester i Helsedirektoratet.

Det er et tankekors at det går an å drive røntgenundersøkelser som god butikk utenfor sykehus, mens det ikke lar seg gjøre innenfor sykehus, sa presidenten i Legeforeningen, Hans-Petter Aarseth, da han foreslo at sykehusenes poliklinikker burde privatiseres. Dette var i 1995. Forslaget om privatisering av poliklinikkene kom fra den nyvalgte presidenten i Legeforeningen, Hans-Petter Aarseth, i et...

Ønsketenkning eller mulighet?

Ø
Charlotte Haug, Redaktør i Tidsskrift for Den Norske Legeforening.

«Norge kan få verdens beste helsevesen for enkeltpasienter, for befolkningen som helhet, eller for helsepersonell. Men ikke for alle samtidig. Det er ønsketenkning.» Dette skriver redaktør Charlotte Haug i siste utgave av Legeforeningens tidsskrift. Men hva med å velge en modell hvor pasientene har forrang fremfor helsepersonell? «Diagnostikk, behandling og pleie ved Stanford Hospital er...

En «køfri helsemodell» er mulig 
Kronikk i VG 03.04.13

E
Faksimile Kronikk i VG 3. april 2013

Kronikk av Anne Beth Moslet i VG 03.04.13. Norsk helsevesen trenger sin egen Gjørv-kommisjon, skriver Anne Beth Moslet i dagens VG. Det er prisverdig at leger nå går i bresjen for en ny styringsmodell ved offentlige sykehus. Men det er helt nødvendig at de henter ideer og kunnskap om ledelse fra andre med erfaring fra dette feltet. Legenes kamp Ti leger har nylig skrevet en kronikk i...

«Avtalespesialistene er ikke ulønnsomme»

«

Anne Beth Moslets kommentar til Hege Gjessings leder i Legeforeningens tidsskrift 5/2013: Presidenten i Legeforeningen, Hege Gjessing, kan gjøre en forskjell.  Dersom hun følger opp sin leder i Legeforeningens tidsskrift nummer 5/2013, kan hun være med å vise veien ut av pasientenes vedvarende kømareritt. – Avtalespesialistene utgjør en god og effektiv del av helsetjenesten som bør utvikles...

Så mange leger og så lange køer; et paradoks 
Her og Nå NRK P1 20.02.2013

S

Utdrag fra NRK P1 Her og Nå 20.02.2013. Heidi Fagna intervjuer Anne Beth Moslet og Legeforenings visepresident Trond Egil Hanssen. Anne Beth Moslet: «Det er et stort paradoks at vi har så mange leger og at vi har så lange køer.  Dette ble tatt opp i Legeforeningens eget landsstyremøte så langt tilbake som i 1997.  Den gangen ble det sagt at vi kunne klare oss med halvparten av antallet...

Legemangelen – En gedigen bløff
Kronikk i VG 20.02.13

L

Kronikk av Anne Beth Moslet i VG 20.02.2013 Det hjelper ikke hvor mange ganger helseministeren gjentar leksen si om åpenhet og demokrati hvis han fortier sannheten.  Og sannheten, herr Støre, er at vi har for mange leger her i landet. Dette ble solid dokumentert av en modig sjel på Legeforeningens landsstyremøte allerede i 1997. Men så ble det tyst! Norge har flere leger pr innbygger enn kanskje...

Kategorier

Arkiv

Siste innlegg

Arkiv

Kategorier