En «køfri helsemodell» er mulig 
Kronikk i VG 03.04.13

Kronikk av Anne Beth Moslet i VG 03.04.13.

Faksimile Kronikk i VG 3. april 2013

Faksimile Kronikk i VG 3. april 2013

Norsk helsevesen trenger sin egen Gjørv-kommisjon, skriver Anne Beth Moslet i dagens VG.

Det er prisverdig at leger nå går i bresjen for en ny styringsmodell ved offentlige sykehus. Men det er helt nødvendig at de henter ideer og kunnskap om ledelse fra andre med erfaring fra dette feltet.

Ti leger har nylig skrevet en kronikk i Legeforeningens eget tidsskrift kalt «Ta faget tilbake». Det er veldig bra at legene tar opp kampen mot de negative konsekvenser av dagens styringssystem og at de tar til orde for økt fokus på pasientbehandling. Når vi vet at sykehuslegene i gjennomsnitt bare behandler 2–3 pasienter daglig, er det klart at de må få anledning til å gjøre mer legearbeid.

Kronikkforfatterne har rett i at vårt helsevesen må styres på andre måter enn i dag. Hovedproblemet med dagens styring av norske sykehus er at den lider av det som på engelsk kalles «severe management deficiency» eller «avgrunnslignende kompetansebrist». Det norske sykehus trenger er profesjonell styring på linje med det lederskap som eksempelvis utøves i Norsk Hydro.

Norsk helsevesen trenger faktisk en egen «Gjørv-kommisjon». Leder av «22-juli-kommisjonen», Alexandra Bech Gjørv, som har bred næringslivserfaring fra blant annet Norsk Hydro, kunne være en av mange næringslivsledere som kunne bidra til å sette norsk helsevesen på rett spor.

Les videre: http://pluss.vg.no/2013/04/03/1173/1173_20352987

Din kommentar blir satt stor pris på. Upassende kommentarer vil ikke bli godkjent.