Gjesteblogger Hudlege Jürgen Funk: Ingen lys i tunnelen etter regjeringsskiftet

Hudlege Jürgen Funk

Hudlege Jürgen Funk

Helseminister Bent Høie har sviktet mange pasienter ved ikke å innfri sitt mangeårige løfte om å satse mer på spesialister utenfor sykehus. Når han nå heller ikke har gitt noen positive signaler om flere avtalespesialister i statsbudsjettet for 2015, vet velgerne generelt og Høyrevelgerne spesielt ikke lenger hva de skal tro.

Det er mange som forventet at det skulle bli økt satsing på spesialister utenfor sykehus etter regjeringsskifte.  Ikke minst fordi nåværende helseminister, Bent Høie, i mange år hadde lovet å øke antall avtalespesialister.  Det er sogar nedfelt i regjerings-erklæringen.  Når det likevel ikke er med i statsbudsjettet for 2015, er dette veldig trist for pasientene.

Jeg kjenner selvsagt best til situasjonen for pasientene i mitt eget fag hvor jeg selv jobber, nemlig Østfold.  Tilgang til hudleger i sør-øst for Oslo er forverret de siste årene og det er nå dessverre ingen lys i tunnelen etter regjeringsskifte.

For få hudleger

Økning av antall hudsykdommer og nedbygging av den eneste hud avdelingen vi har i Helse Sør-Øst, har gjennom de siste 10-15 år ført til uakseptable ventelister for pasientene.  Fra å være 7 hudleger i syd-østlige Akershus og Østfold for 15 år siden er vi nå bare 5.

En hudlegehjemmel i Fredrikstad ble omgjort til en indremedisinsk stilling ved Østfold sykehus og hudlegehjemmelen i Ski ble flyttet til Lørenskog.  Resultatet er at hele indre Østfold, Ski, Ås, Drøbak og Nesodden mangler tilgang til hudlege.

I tillegg får vi ca 20 prosent av pasientene fra Vestfold fordi tilgangen til hudleger der er enda dårligere. Ventetider er opptil ett år for vanlige hudlidelser.  Økt tilrettelegging for hudlegepraksis og utlysning av flere hudlegehjemler, kunne ha bedret situasjonen for pasientene.

Utredet nok

Det har vært store forventninger til flere hjemler/praksisstillinger for privatpraktiserende spesialister etter regjeringsskifte.  Imidlertid skal det nå gjøres flere utredninger før nye hjemler kan vurderes.  I og med at Bent Høie selv har vært kjent med situasjonen i alle de årene han har sittet i Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget før han ble helseminister, skulle man ha trodd at han hadde vært vel forberedt til å gjøre noe med saken som helseminister.

Forholdene for avtalespesialister har vært diskutert og utredet i mange år og Bent Høie har vært en av de ivrigste til å ta opp spørsmål om dette i Stortinget.  Han har jevnlig kritisert Arbeiderpartiets helseministre for ikke å gjøre noe med problemet.  Når han nå endelig har sjansen til selv å vise handlekraft, svikter han.

Min oppfordring til helseministeren er at vi trenger nye hjemler nå. Dette gjelder i hele landet.  Når det gjelder mitt eget fag og fylke konkret, er det behov for en hudlege i Fredrikstad, en i Askim og en i Ski. Dette er et minimum. Deretter gjelder det å få hudleger som er villige til å søke disse hjemlene. Det betyr at de må gjøres attraktive.  Dette fordi det med årene har visst seg vanskelig å besette hjemler utenfor Oslo.

Forutsigbarhet

Man trenger forutsigbarhet, trygge og langsiktige rammevilkår. Tidsbegrensede hjemler og usikre økonomiske betingelser vil skremme søkere. Gjennomsnittsalderen for avtalespesialister er 56 år. Det haster å rekruttere unge kollegaer. Det må også gjøres attraktivt for kvinnelige søkere, siden det er dem det er flest av.

Det helseminister Bent Høie nøler med å innfri sine løfter overfor spesialister utenfor sykehus, skaper unødvendig usikkerhet.  Det er derfor høyst betimelig å spørre hva Høie nøler etter med hensyn til å innfri sitt løfte om å satse på flere avtalespesialister.

Hudlege Jürgen Funk
Dr Funks Hudklinikk, Moss

Din kommentar blir satt stor pris på. Upassende kommentarer vil ikke bli godkjent.