Halvhjertet snuoperasjon i mammografisaken

Den såkalte snuoperasjonen til Helse Sør-Øst gir ikke særlig håp om kortere ventetid for andre kvinner enn de som venter på kontroll etter brystkreftoperasjon. Kvinner med sin første brystkreftangst, får ingen løfter om rask diagnose. Heller ikke fra Støre. Han vil heller bruke pengene våre på langt større saker som å doble åpningstidene ved våre allerede ineffektive offentlige sykehus.

I følge Aftenposten (04.06.13) snur Helse Sør-Øst i mammografisaken og inngår igjen samarbeid med private institutter. Men denne såkalte snuoperasjonen betyr ikke at alle kvinner med kul i brystet får rask tilgang til mammografi hos private. Helse Sør-Øst har i samråd med Oslo universitetssykehus, bare besluttet å kjøpe mammografikapasitet hos private leverandører for kvinner som har behov for kontroll etter behandling av brystkreft.

Bare kontroller

Denne snuoperasjonen gjelder derfor ikke de mange kvinner som har måttet vente i måneder på en avklaring på om den kulen de har i brystet er god- eller ondartet kreft. Den gjelder bare for kvinner som har behov for oppfølging etter gjennomgått behandling. Dermed er det status quo for de med udiagnostisert brystkreft.

Det betyr at alle som i likhet med Loan Tran oppdager kul i brystet, ikke får tilbud om privat mammografi. Loan Tran valgte selv, som Aftenposten skrev, å betale et privat institutt. Der ble det oppdaget en aggressiv svulst som kunne fått store konsekvenser om hun hadde ventet på time ved det offentlige.

Fortsatt mammografikø

Tilbudet for kvinner med sine første symptomer på brystkreft er altså fortsatt mammografikø ved de offentlige sykehusene mens private institutter har ledig kapasitet. Denne kapasiteten er ekstra stor i områdene til Helse Sør-Øst som ved årsskiftet sa opp avtalene med private. Sannheten er videre at helseministeren ikke har foretatt seg noe for å bedre mammografi-tilgjengeligheten for norske kvinner. Han har bare beklaget at Loan Tran ikke fikk rask nok time på Ahus.

Lite troverdig

Når heller ikke mammografikøene kan rokke ved vår helseministers negative innstilling til å inkludere private helsetilbydere i våre felles nasjonale og forebyggende mammografitjeneste, så fortoner hans storstilte og opphauste engasjement i kreftsaken seg lite troverdig.

Din kommentar blir satt stor pris på. Upassende kommentarer vil ikke bli godkjent.