Kommentar til: Barnevernsdirektør om de ansatte i barnevernet: – Kompetansen er ikke god nok

K

Min kommentar til følgende artikkel ” Barnevernsdirektør om de ansatte i barnevernet: – Kompetansen er ikke god nok”. Her skrives det blant annet ” En ny rapport anbefaler at 80 prosent av de ansatte i barnevernstjenestene skal ha utdannelse på masternivå innen ti år. Alle må ta obligatorisk eksamen i jus.”.

BYRÅKRATI-KARUSELLENS EVIGE SNURR

Det er selvsagt bra at barnevernet styrker sin kompetanse. Men det bør kanskje ringe noen bjeller når en ny Bufdir- rapport vil øke andelen ansatte med mastergrad fra 8 til 80 %?

Master-utdannelsen skal også inkludere en avsluttende eksamen i jus.

De fleste vet ikke hva Bufdir er – men det er en av mange direktorat-etater. Ledelsen i Barne- ungdoms- og familiedirektoratet har i jobbet med denne utredningen sin i to år.

Men det er mange offentlige etater som kanskje tenker samme bane. Veldig mange.

NY OVERSIKT

Det bli nylig offentliggjort en oversikt over hvor mange ansatte som jobber i den statlige forvaltningen og i den sentrale forvaltningen. Det er ikke få.

Men i tillegg til alle disse etatene er det en hel haug med kommunale, fylkeskommunale og regionale enheter som alle er inne på samme TRENDEN.

De jobber med RAPPORTER om hva de skal bruke pengene på – og ikke så helt få av disse – tenker i samme baner som BUPdir.

KOMPETANSE

Det skal bli nye krav til mer eller mindre alle offentlige ansatt med kompetanseløft – om
Ikke nødvendigvis alle – med krav om MASTERGRAD for 80 % av de ansatte. Men likevel.

Det er vel slik at ledelsen i hver etat / enhet utreder sine egne rapporter og konkluderer med omfang av utdannelse for de ansatte uten kanskje med hovedvekt på kostnadene?

Det er kanskje også riktige og bra med kontinuerlig kompetanse-løft for å sikre at befolkningen får de beste offentlige tjenestene til enhver tid. Men det kan ikke unnslåes at en av drivkreftene til all denne administrative arbeidsiver også kan være en fordekt byråkrativ-driver.

BYRÅKRATI-KARUSELL

Det er mange måter å drive frem løsninger på som fremmer mer enn bare kompetansen i offentlig sektor. Med på lasset kommer flere arbeidsoppgaver og flere stillinger.

Både vanlige administrative stillinger – men også flere mellomledere og noen direktører på toppen. Så nye innfallsmetoder til å starte merarbeid-karusellen er ofte det viktigste.

Noen ganger kan det være kompetansekrav med jus – andre ganger uten. Men det viktigste er at byråkrati-karusellen settes i sving.
(Publisert via Facebook)

Skriv en kommentar

 

Kategorier

Arkiv

Siste innlegg

Arkiv

Kategorier