«Pris-thriller» om helsekostnader, Kronikk VG 23.12.13

Faksimile VG 23.12.13

Faksimile VG 23.12.13

Hva koster det egentlig å behandle pasientene her i landet? Arbeiderpartiet frykter Solbergregjeringens innføring av «fritt behandlingsvalg», og vil nå vite hva det koster å behandle 270 000 pasienter i helsekø. Får vi tallene på bordet, kan helsemonopolets dager være talte.

I åtte år har Arbeiderpartiet sittet i regjering uten å komme på tanken om å få frem de reelle behandlingskostnadene for pasientbehandling ved offentlige sykehus. Men fordi det nå er snakk om at private sykehus skal kunne få betalt for behandlingen av 270 000 pasienter i helsekø, er det plutselig maktpåliggende for Arbeiderpartiet å få kjennskap til hva dette vil koste.

Vil vite prisene

Arbeiderpartiets helsepolitiske talsmann Torgeir Micaelsen har bedt helseminister Bent Høie om å få frem tallene. Høies svar til Micaelsen (3.12) var at det er mulig å beregne kostnaden for å behandle 270 000 pasienter til en snittpris, men at det er ikke er mulig å gi et forsvarlig anslag på hva det vil koste å avvikle alle de 270 000 pasientene som står på venteliste.

Micaelsen mener Høie velger ikke å gi ut regnestykket fordi prislappen er høy. Men om denne prislappen blir høyere enn ved offentlige sykehus, vet Micaelsen lite om. Prislappen kan mest sannsynlig bli lavere. I følge tall som ble innhentet av Riksrevisjonen og offentliggjort i VG den 28.november koster eksempelvis en hofteoperasjon ved et offentlig sykehus det dobbelte av en hofteoperasjon ved et privat sykehus.

Blir billigere

Dersom innhentingen av flere tall vil bekrefte dette store prisgapet mellom offentlige og private sykehus, vil Micaelsen og Arbeiderpartiet ikke behøve å bekymre seg om at helsevesenet vil bli dyrere. Det vil snarere bli billigere. Ved å åpne for fritt behandlingsvalg vil vi både kunne få vekk helsekøene og få lavere behandlingskostnader.

En slik konkurranse mellom offentlige og private sykehus, vil nettopp få frem de reelle kostnadene som Arbeiderpartiets helsepolitiske talsmann på Stortinget nå etterlyser. Helseministeren kan rett og slett bare gi Torgeir Micaelsen et fullgodt svar ved å innføre fritt behandlingsvalg.

Riksrevisjonen

Både Torgeir Micaelsen og Bent Høie bør derfor være tjent med at Riksrevisjonen følger opp sin siste effektivitetsrapport med en nye og utvidet gransking av sykehusenes behandlingskostnader. Helseministeren bør i tillegg be sitt eget departement beregne hva alle typer pasientbehandling koster ved offentlige sykehus.

At dette ikke har skjedd for lengst, er rett og slett en skandale som har kostet oss dyrt. Det kan være nok å minne om hvilke flypriser vi fikk etter at SAS mistet sitt monopol. Private virksomheter- inkludert sykehus – må ha kjennskap til sine produksjonskostnader. Private selskaper kan ikke tilby hverken varer eller tjenester uten å vite hvilken pris de kan få.

Bør kreves

Slik burde det selvsagt være også ved offentlige sykehus. Unnskyldningen har vært at dette med reelle behandlingspriser ikke er mulig å beregne fordi offentlige sykehus har ansvar for både forskning og utdanning. Men pengene til dette kan skilles ut i egne poster på statsbudsjettet.

Hvordan man skal gripe det hele an, blir opp til den nye helseministeren. Solbergregjeringens helsereform, som skal erstatte dagens fire regionale helseforetak med ett sentralt styringsorgan for spesialisthelsetjenesten, vil måtte se på denne problemstillingen.

Spesialisthelsetjenesten koster landet så mye som 120 milliarder kroner årlig og beløpet øker med 1-1,5 milliarder kroner hvert år. Det er derfor mye å spare ved en mer kostnadsbevisst produksjon.

Konkurranse

Utgiften knyttet til «fritt behandlingsvalg» vil i følge professor i helseøkonomi ved Universitetet i Oslo, Terje Hagen, koste 2-3 milliarder kroner årlig. Men med fritt behandlingsvalg, vil de private behandlingene selvsagt ikke komme som en permanent ekstra kostnad hvert år.

De som behandles privat vil unnlate å belaste de offentlige sykehusene og etter alle solemerker også være rimeligere. Det offentlige vil dessuten spare utgifter til pasienter som er sykemeldt i påvente av behandling. Det vil rett og slett bli slik som det er over alt ellers i et fritt og åpent samfunn, at de beste og billigste leverandørene vil bli benyttet.

Her er hunden begravet

Det er da også her hunden ligger begravet. Arbeiderpartiet frykter at de private sykehusene skal kunne overta mye av pasientbehandlingen slik at offentlige sykehus eller sykehusavdelinger kan bli nedlagt.

Det er ingen hemmelighet at helsevesenet er den siste av alle offentlige monopoler, som nå må tilpasses vår moderne tid. Det er bare å håpe at dette kan skje gjennom en god dialog mellom alle parter.

Får vi nå endelig offentliggjort de tallene som Torgeir Micaelsen og Arbeiderpartiet etterspør, så vil mye være vunnet på veien mot et bedre helsevesen.

Din kommentar blir satt stor pris på. Upassende kommentarer vil ikke bli godkjent.