Sats på privat entreprenørskap! Hamar Arbeiderblad 18.10.2013

Den nye helseministeren, Bent Høie, har en historisk sjanse til å sette Helse-Norge på rett kjøl. Faksimile Hamar Arbeiderblad

Den nye helseministeren, Bent Høie, har en historisk sjanse til å sette Helse-Norge på rett kjøl. Faksimile Hamar Arbeiderblad

Den nye helseministeren, Bent Høie, har en historisk sjanse til å sette helse-Norge på rett kjøl.  Tidligere øyelege Per Riise’s pionerinnsats på St Torfinns øyeklinikk i Hamar kan vise vei.

”Høyre-Frp-regjeringen vil satse på enkeltmennesket, gi rom for skaperkraft og fjerne unødige hindre for at det skal utløses.” skriver Høyres stortingsrepresentant fra Hedmark, Gunnar Gundersen, i sitt ukebrev 11. oktober.  Gundersen henviser naturlig nok til landbruks-politikken hvor det finnes utrolig mange hindringer for enkeltmenneskets skaperkraft og entreprenørskap.

Men det er ikke bare i landbrukspolitikken den nye regjeringen kan skape bedre grobunn for entreprenørskap og virketrang.  Helsesektoren er kanskje den sektor som har vært mest gjennomregulert av alle offentlige sektorer.

Det er i dag få som tenker over – eller i det hele tatt husker – hvor mange private aktører og ideelle organisasjoner som drev både sykehus og andre helseinstitusjoner før det offentlige – med fylkeskommunene i spissen – tok sine kvelende forvaltningsgrep over frivilligheten og privat entreprenørskap i helsesektoren.

Hamarlege viste vei

Her i Hamar har vi et glimrende eksempel på hvordan privat entreprenørskap i helsesektoren blomstret før fylkeskommunen la sin klamme hånd over helsevesenet. Øyelege Per Riise drev sin øyeklinikk i lokalene til St Torfinn helt frem til slutten av 1960årene.  Han var en formidabel drivkraft innen sitt fag og en foregangsmann innen avansert øyekirurgi. Men ikke bare det.

Per Riise startet også med utdanning av øyeleger.  Han så behovet for flere øyeleger i Hedmark og klarte det kunstgrep å få sin klinikk godkjent som utdanningsinstitusjon.  Dette klarte han på grunn av sin enorme vilje og pågangsmot.  I dag er forholdene langt verre for dem som skulle ønske å bidra med sin entreprenør- og skapertrang innen helsesektoren til å bedre både tilgjengeligheten for pasienter og utdanningskapasiteten for spesialister.

Allerede for 10-12 år siden ble det slått fast av leder for Nasjonalt Råd for spesialistutdanning og legefordeling, professor Ole Danbolt Mjøs, at utdanningen i både øye-, øre-nese-hals- og hudfaget ikke lenger var bærekraftig.  Saken ble omsider utredet. Men forslaget om å la private avtalespesialister utenfor sykehus delta i utdanningen av legespesialister, ligger fortsatt i en departementsskuff og er enda ikke iverksatt.

Dette er bare ett lite eksempel på den totale mangel på handlekraft og gjennomføringsevne til den rød-grønne regjeringen. Til tross for at dette problemet til de grader ble belyst av ”Gjørvkommisjonen” etter 22.juli-tragedien, er lite eller intet gjort for å bøte på denne for en nasjon katastrofale situasjon, nemlig regjeringens manglende styringsevne.

Historisk sjanse

Den nye helseministeren, Bent Høie, har en historisk sjanse til å få Helse-Norge på rett kjøl.   Gjenreisningen av langsiktigheten for det ideelle- og private engasjement i helsesektoren er en formidabel oppgave som krever både mot, pågangsvilje og gjennomføringskraft.  Men er det noe den nye Solberg-regjeringen har gått til valg på, så er det nettopp dette.

Det er dessuten her Solberg-regjeringen kan skåre mest og raskest for å sikre gjenvalg i 2017.  Det er her Bent Høie skal bevise at han er akslet for jobben som sjef for Helse-Norge.  Men skal han innfri løftet om å kutte helsekøene, må han gjenskape et mer entreprenør- og markedsorientert helsevesen.  Virkelige og gjennomgripende felles dugnadstiltak i god norsk tradisjon, er påkrevet.

Bent Høie må kutte den gordiske knuten i helsepolitikken og vise hvordan det er mulig å gjøre det som mange helseministre før ham har lovet, men aldri gjennomført; nemlig å sette ”Pasienten i sentrum” eller som Steine-utvalget kalte sin utredning i 1997: ”Pasienten først!”.

I tre artikler på bloggen min www.helsekøen.no har jeg nylig satt søkelyset på Steine-utvalgets innstilling NOU 1997/2 da Gudmund Hernes (Ap) var helseminister og to andre innspill fra samme år fra henholdsvis Høyres helsebyråd i Oslo, Anne Herseth, og Legeforeningens generalsekretær, Harry Martin Svabø, om nødvendig strukturendring og fristilling av offentlige sykehus.  Disse forslagene burde kunne hjelpe vår nye helseminister til å få til en bred felles dugnad for et bærekraftig helsevesen. Lykke til, Høie.

Din kommentar blir satt stor pris på. Upassende kommentarer vil ikke bli godkjent.