Sykehusansatte eller pasientene i fokus?

Faksimile Journalen 2/2013 (medlemsblad for Oslo legeforening)

Faksimile Journalen 2/2013 (medlemsblad for Oslo legeforening)

Kampen om velgerne omfatter også LO-medlemmene som både helseministeren og LO-lederen nå appellerer til. Men Jonas og Gerd kan ikke se bort fra at partilojaliteten svikter blant LO-medlemmer som opplever helsekøens angst og lidelser.

Hvem er det helseminister Jonas Gahr Støre har mest i tankene i valgkampen når han kjemper så innbitt for å bevare den offentlige sykehusmodellen ved blant annet å øke åpningstidene og antall ansatte? Er det virkelig pasientenes beste han har i tankene? Eller er han egentlig mere ute etter å logre for fagforeningene?

Kan det rett og slett være at Støre egentlig kjemper i mot Høyres nye helsemodell som åpner for flere behandlinger ved private sykehus, fordi han vil spille på lag med de fagorganiserte sykepleiere, leger og andre ansatte i den offentlige helsesektoren

LO-lederen

Denne tanken ligger snublende nær når man leser lederen i siste utgave av medlemsbladet for Oslo Legeforening «Journalen» hvor redaktøren antyder på hvilke betingelser den nye LO-lederen, Gerd Kristiansen, kan komme inn i valgkampen som helseministerens medhjelper. Han tror ikke LO ville ha forsvart den nye helsereformen med etableringen av de regionale helseforetakene om den ikke hadde vært innført av Arbeiderpartiet og skisserer hva den nye LO-sjefen kan få for å støtte en slik helsepolitikk.

Han skriver at Gerd Kristiansen fronter Arbeiderpartiet og LOs felles nye helseplattform: «Fellesskapets sykehus» hvor det blant annet står at: «Det regionale nivået skal bestå.» Videre skriver han at «I bytte mot dette ligger fagre løfter om flere heltidsstillinger til Kristiansens hardtarbeidende kolleger og bedre stillingsvern ved konkurranseutsetting. Og for å ta brodden av Høyres løfter om større valgfrihet og lettere tilgang til private helsetjenester skal sykehuspoliklinikkene ha lengre åpningstider.

Koster dyrt

Den offisielle begrunnelse til Støre for å forlenge eller sogar doble åpningstider ved de offentlige sykehusene, er selvsagt at dette skal redusere de lange ventetidene for pasientene. Men om dette vil skje i en monopolistisk organisasjonsmodell som så langt har vist seg å øke køene jevnt og trutt fra 100 000 i 1985 til 280 000 i 2013, er lite trolig. Det som imidlertid er sikkert er at Støres helsepolitikk vil sikre de offentlige sykehusansattes jobbmuligheter i all overskuelig fremtid.

Det at dette vil øke kostnadene for offentlige sykehustjenester, synes ikke å bekymre LO-lederen og helseministeren. Men dyrt blir det. Spesialisthelsetjenesten hadde 116 milliarder kroner i driftskostnader i 2012 hvorav lønnskostnader var den største kostnadskomponenten og utgjorde 65 prosent. Hvor bærekraftig vil denne delen av helsesektoren egentlig bli med en fortsatt stor vekst i antall ansatte?

Valget 9. september

På spørsmålet til Støre i samme nummer av «Journalen» om hvorfor Høyre ikke bør ha helseministeren etter valget, svarte Støre at han er mest redd for at Høyre og FrP får finansministeren. Støre sa videre at 25–100 milliarder i skattekutt vil ramme sykehusene hardt og at Høyres modell om automatisk offentlig finansiering av alle pasienter med behov hos kommersielle klinikker vil svekke de offentlige sykehusene. Dette utsagnet bekrefter igjen at de offentlige sykehusene og deres ansatte er Støres anliggende. Og dermed får han selvsagt LO-leder Gerd Kristiansen med på laget.

Spørsmålet er i midlertid om LO’s medlemmer blindt følger sin nye leder og landets helseminister eller om de nå lytter mere til Høyre-leder Erna Solberg? Sannsynligvis har mange av LOs 880 000 medlemmer og deres familier opplevd smerter, lidelser og engstelser i helsekø. Det kan bli avgjørende for hvem de skal gi sin stemme ved valget den 9. september.

 

Din kommentar blir satt stor pris på. Upassende kommentarer vil ikke bli godkjent.