Skivebom av Støre
Kronikk VG 28.12.2012

Kronikk av Anne Beth Moslet i VG 28.12.2012

Kronikk av Anne Beth Moslet i VG 08.12.12

Kronikk av Anne Beth Moslet i VG 28.12.12

For 1,1 milliard kroner fikk Helse Øst-regionen 1,2 millioner pasientbehandlinger utført av privatpraktiserende avtalespesialister utenfor sykehus i 2003. Hvorfor nå pøse 2 milliarder inn i sykehusene for å få 35 000 behandlinger utført av sykehusleger, Støre?

Med Jonas Gahr Støre som helseminister får vi en «sterk og fornyende kraft inn i helsedepartementet», sa statsminister Stoltenberg. Men så langt har vi ikke sett snurten av nytenkning. Snarere tvert imot. Støre serverer gamle slagord «pasienten i sentrum», resirkulerer stortingsmeldinger og pøser penger inn i sykehusene. Den 7. desember foreslo han 1,95 milliarder kroner mer til pasientbehandling – en realvekst på vel to prosent. «Dette er tidenes største budsjetterte vekst i midler til sykehusene. Med dette kan 35 000 flere pasienter få behandling og vi sikrer et likeverdig og godt tilbud over hele landet» proklamerte Støre. Dette er en skikkelig skivebom.

http://pluss.vg.no/2012/12/28/1072/1072_20316824

Din kommentar blir satt stor pris på. Upassende kommentarer vil ikke bli godkjent.