Du svikter velgerne, Jens

Åpent svar til Statsminister Jens Stoltenbergs artikkel i DN 20.04.13.

Jens Stoltenbergs retorikk kan slå tilbake på Arbeiderpartiet som en kraftig rekyl.

Jens Stoltenbergs retorikk kan slå tilbake på Arbeiderpartiet som en kraftig rekyl.

Det er fordi du svikter velgerne at de svikter deg, Jens.  Du vinner dem ikke tilbake gjennom retoriske floskler og tåkeprat.  Det har velgerne tydeligvis fått nok av.

I følge Dagens Næringsliv 20. april har Arbeiderpartiet lagt om sin valgkampstrategi.  I stedet for å rose det rød-grønne samarbeidet, sabler statsministeren ned sine politiske motstandere i et desperat forsøk på å vinne tilbake velgere som strømmer til Høyre i hopetall.  Dette går også helt klart frem av Jens Stoltenbergs egen artikkel i Dagens Næringsliv samme dag.

I sin artikkel «Stans svartmalingen» retter han følgende fullstendig usaklige angrep på opposisjonspartiene: «I et forsøk på å ramme oss politisk snakker de ned fellesskapsløsningene og alt det fine lærerne får til i skolen, det helsepersonellet gjør på sykehusene, og alt gründere utvikler i bedriftene.»

Denne retorikken kan slå tilbake på Arbeiderpartiet som en kraftig rekyl. For velgerne generelt og leserne av Dagens Næringsliv spesielt vet at det Jens Stoltenberg her skriver er feil.  Hverken Høyre eller de andre opposisjonspartiene angriper eller «snakker ned» arbeidet til lærere, helsepersonell eller gründere.  Snarere tvert i mot.  Det er disse Høyre og FrP forteller velgerne at de vil hjelpe ved å forandre det systemet som Stoltenberg nå dessverre tviholder på.

Det tragiske ved dagens Arbeiderparti er at de er livredde for å modernisere sin egen politikk.  I sin redsel for å tråkke LO på tærne, viker Jens Stoltenberg unna den politikk som sosialdemokratiske partier i andre land for lengst har slått inn på og som han selv så modig forsøkte seg på i sin første regjering.

Den gangen valgte Jens Stoltenberg blant annet å sette inn en helseminister med både moderne visjoner og gjennomføringskraft.  Med sin brede erfaring fra både næringsliv og offentlige virksomhet, hadde Tore Tønne det som skulle til for å forandre norsk helsevesen i pakt med tidens krav til effektiv drift og leveransekraft.

Tønnes visjoner slik han la dem frem på et Sintef-seminar i desember 2001 etter at hans reform var vedtatt, ble imidlertid aldri videreført av Arbeiderpartiet.  Den gangen sa Tønne blant annet: «Det samlede helsetilbudet må brukes.»  «Det eneste som virker er å sørge for at det finnes alternativer.» «Det eneste man har i forhold til motkreftene, er tempo i omstillingsprosessen».

Men Jens Stoltenberg valgte dessverre å bøye av for motkreftene.  Han har i sine to senere regjeringsperioder unnlatt å gjennomføre den helt nødvendige omstillingsprosessen for å modernisere Norge.  Dette gjelder både helse-, skole- og næringslivspolitikk.  I stedet for å slippe til gründere og nytenkere, har Arbeiderpartiet tviholdt på en foreldet aversjon eller redsel mot å la gründere få bedre og mer langsiktige rammevilkår.  Dette gjelde ikke minst innen helsevesenet.

Selv kjenner jeg godt til dette etter å ha fulgt det møysommelige og langsiktige arbeidet til Norges første og fremste private gründer innen moderne bildediagnostisk virksomhet. Gründeren av Sentrum Røntgeninstitutt, radiolog Roy Magnus Løken, bygget opp sin virksomhet fra en liten enhet i 7. etasje i Storgaten 8 i Oslo i 1977, til et landsomfattende tilbud med syv avdelinger.  Hva dette har betydd for å bedre tilgjengeligheten innen røntgen-, ultralyd-, mammografi-, CT- og MR-diagnostikk for pasientene, burde både Stoltenberg og Støre sette seg inn i.

Situasjonen for de private røntgeninstituttene som fortsatt er en viktig og meget kostnadseffektiv del av fellesskapsløsningen, er nå at antall pasientundersøkelser betalt av det offentlige begrenses av et behandlingstak som regjeringen dessverre tviholder på. til tross for at Jens Stoltenberg skriver at «Vi må ta alle muligheter i bruk».

Faktum er altså at Arbeiderpartiet fortsatt sørger for at helsekøene øker ved å begrense pasientenes rettigheter til å bruke det offentlige finansierte helsetilbudet som allerede finnes hos private røntgeninstitutter.  Dette er ikke annet enn tragisk.  Pasientene må i dag vente på å få sin diagnose hvis de ikke betaler selv.  Helsekøene er da også trolig den aller viktigste grunnen til at velgerne nå forlater Arbeiderpartiet i massevis.

Kjære Jens.  Det hjelper lite at du nå skriver at: «Vi skal aldri tolerere urett, og at mennesket er alltid viktigere enn systemet» når du ikke bruker dine krefter på å rette opp det systemet som svikter menneskene både i helsevesenet og i andre sektorer.  Det er fordi du svikter velgerne at de nå svikter deg, Jens.

Din kommentar blir satt stor pris på. Upassende kommentarer vil ikke bli godkjent.