Helsekøene – en sak for økokrim?
Kronikk i VG 18.04.13

Kronikk av Anne Beth Moslet i VG 18.04.13.

Helsekøene - en sak for økokrim? Faksimile fra VG 18.04.13

Helsekøene – en sak for økokrim? Faksimile fra VG 18.04.13

I september i fjor gratulerte jeg Jonas Gahr Støre med hans nye jobb som helseminister og sendte ham en reportasje fra tidsskriftet Legekunsten nr. 1/2002. Her kunne Støre selv lese hva daværende eks-helseminister, Tore Tønne, sa om sine visjoner for helsevesenet.  Den 22. mars i år fikk jeg svar fra Støres departement om at «vi tar med oss dine synspunkter i arbeidet med å videreutvikle helsetjenesten».  Så langt har jeg imidlertid ikke sett noe som tyder på at Støre har lyttet til Tønnes klare budskap.

Da statsminister Jens Stoltenberg valgte å sette inn Tore Tønne som helseminister i sin første regjering, var det et modig steg for å modernisere Norge.  Stoltenberg visste nok at Tore Tønne ville kunne komme til å utfordre Arbeiderpartiets politiske holdninger, men vår nye statsminister fra Arbeiderpartiet var den gangen tilsynelatende modig nok til å påta seg utfordringen med å modernisere både Norge og Arbeiderpartiet.

Han visste også at Tore Tønne hadde gjennomføringskraft og erfaringer fra næringslivet som skulle til for å få til endringer innen helsesektoren.  Noe Tønne beviste til overmål.  På rekordtid fikk han ikke bare utredet, men også vedtatt en ny og gjennomgripende helsereform. Etter min mening kunne Tønne hatt gode sjanser for å lykkes med å avvikle helsekøene om hans intensjoner var blitt fulgt.

Men Tønne fikk ikke gjennomslag for alle sine visjoner. Les videre her (Ekstern link til VG Pluss)

PDF Kronikk VG 18.04.13

Din kommentar blir satt stor pris på. Upassende kommentarer vil ikke bli godkjent.