Mens vi venter på nytt hovedsykehus
Kronikk Hamar Arbeiderblad 10.04.13

Kronikk i Hamar Arbeiderblad 10/04/2013.

Faksimile Hamar Arbeiderblad 14.04.13

Faksimile Hamar Arbeiderblad 14.04.13

[…] Like viktig som stedsvalget er det å få svar på hva det nye sykehuset skal romme. Midt i denne turbulente tiden hvor ulike faggrupper innen  spesialisthelsetjenesten og lokalpolitikere kjemper sine kamper, må man tenke grundig gjennom hva samfunnet og pasientene er best tjent med.

Det store spørsmålet er til syvende og sist hvilke spesialist-helsetjenester som skal tilbys på sykehus og hvilke som i større grad kan utføres i avtalepraksis utenfor sykehus. Akuttmedisin, fødsler, kirurgi og behandling av inneliggende pasienter er selvsagte noen av sykehusets primæroppgaver. Men når det gjelder en rekke fag som gynekologi, nevrologi, indremedisin, pediatri, reumatologi, hud, øre-nese-hals og øyefaget kan de aller fleste behandlinger på grunn av vår tids medisinsktekniske nyvinninger, i langt større grad også utføres av avtalespesialister utenfor sykehus.

Avtalespesialistene er en del av den offentlige finansierte spesialisthelsetjenesten. De driver poliklinisk behandling med moderne høyteknologisk utstyr i egen praksis eller gruppepraksis etter avtale med de regionale helseforetakene. Pasienter som benytter avtalespesialistene betaler bare vanlig egenandel som på offentlige sykehus. Men fordelen med disse legene er at de på grunn av sin effektive driftsform i gjennomsnitt
behandler 15 pasienter pr. dag, mens sykehuslegene på grunn av andre gjøremål og sykehusenes mer tungrodde organisasjonsstruktur, bare behandler to-tre pasienter pr. dag.

Les hele kronikken her (PDF-format).

Din kommentar blir satt stor pris på. Upassende kommentarer vil ikke bli godkjent.